GENMA
ELECTRONIC APPLICATIONS
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ LED
ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 παρελκόμενα συσκευασίας
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
5.1 Εγκατάσταση προγράμματος
5.2
Δήλωση των παραμέτρων της πινακίδας
5.3
Πρόγραμμα διαχείρισης
5.4
Δημιουργία κυλιόμενου κειμένου
5.5
Εντολές μέσω γραμμής κειμένου
6. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
7. ΕΓΓΥΗΣΗ
σελ.2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ηλεκτρονική επιγραφή προορίζεται χρήση σε καταστήματα για προβολή της
λειτουργίας τους ή σαν μέσο ενημέρωσης του κοινού από δημόσιες
υπηρεσίες, Δήμους, λιμάνια κλπ.
Το παρών εγχειρίδιο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις οδηγίες
εγκατάστασης και χρήσης των ηλεκτρονικών πινακίδων.
Είναι απαραίτητη η ανάγνωση του παρόντος πριν από την εγκατάσταση και
χρήση της επιγραφής.
1.1
παρελκόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία εκτός της ηλεκτρονικής επιγραφής που
αποτελεί το βασικό στοιχείο της περιλαμβάνονται:
Αντάπτορας πληκτρολογίου 4p4 σε PS2
Αντάπτορας σειριακής 6p4 σε RS-232 ή bluetooth dongle όταν
διατίθεται με ασύρματη επικοινωνία bluetooth.
CD εγκατάστασης προγράμματος ελέγχου μέσω Η/Υ
Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης.
2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σειρά:
KR-4
Διαστάσεις:
Μοντέλο
Αριθμός
Αριθμός
Εξωτερικές
χαρακτήρων
σειρών
Διαστάσεις
KR4-0108
8
1
80 * 20
KR4-0112
12
1
115 * 20
KR4-0116
16
1
150 * 20
KR4-0120
20
1
186 * 20
KR4-0124
24
1
215 * 20
Τάση λειτουργίας:
220-230V AC
Μέγιστη ισχύς:
150 W
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας:
-20ο...+70ο C
Η επιγραφή κατασκευάζεται από προφίλ αλουμινίου με ηλεκτροστατική
βαφή και διαθέτει σιδερένιο σκελετό με αποτέλεσμα την πολύ καλή
ανθεκτικότητα σε μηχανική καταπόνηση και διάβρωση. Το περίβλημα της
επιγραφής έχει βαθμό προστασίας ΙΡ-53 δηλαδή είναι στεγανό στο νερό της
βροχής και κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
Ως κάλυμμα χρησιμοποιείται συμπαγές πολυκαρβονικό φύλο το οποίο
προσφέρει την απαραίτητη προστασία στα LED από την υπεριώδη
σελ.3
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
ακτινοβολία. Οι πλακέτες, το υλικό βαφής τους, τα στηρίγματά τους και
συνολικά ο τρόπος κατασκευής γίνεται με βασικό κριτήριο την αντοχή στην
υπεριώδη ακτινοβολία.
Σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει κατώτερο όριο λειτουργίας
πολλών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (-20ο C). Αν η επιγραφή παραμένει σε
λειτουργία, λόγω της εσωτερικής δημιουργίας θερμότητας το ελάχιστο όριο
λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος γίνεται χαμηλότερο.
Ο προγραμματισμός γίνεται ενσύρματα είτε με πληκτρολόγιο
101
πλήκτρων PS2 (δεν περιλαμβάνεται) ή με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω
σειριακής θύρας. Ο προγραμματισμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται με
τη βοήθεια προγράμματος ελέγχου που συνοδεύει την επιγραφή
(στη
συνέχεια του εγχειριδίου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης του προγράμματος).
Η φωτεινότητα της επιγραφής μπορεί να ρυθμιστεί σε κάποιο επίπεδο
από τον χρήστη ή να τεθεί σε λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ανάλογα με τη
φωτεινότητα περιβάλλοντος (από 100% τη μέρα ως 30% τη νύχτα).
Διαθέτει εμφάνιση ώρας - ημερομηνίας - θερμοκρασίας με αυτόματη
ρύθμιση θερινής - εαρινής ώρας και ανίχνευση δίσεκτων ετών.
Το πλαίσιο κειμένου έχει δυνατότητα εμφάνισης με τρεις
γραμματοσειρές (8*5, 8*7 και 8*10 LED) Αγγλικά ή Ελληνικά κεφαλαία και
μικρά.
Τα μηνύματα εμφανίζονται με διάφορα εφέ ενώ υπάρχει δυνατότητα
κυλιόμενου κειμένου.
Μετά από διακοπή ρεύματος τα δεδομένα της μνήμης δεν χάνονται
ποτέ ενώ το ρολόι έχει αυτονομία πάνω από μία εβδομάδα.
σελ.4
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η εγκατάσταση της επιγραφής είναι η ποιο σημαντική διαδικασία, και
για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες οι
οποίες αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Οι παραλλαγές στήριξης της επιγραφής είναι πολλές και η παραγγελία θα
πρέπει να έχει δοθεί ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει η εγκατάσταση.
Οι παραλλαγές του ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης είναι:
1: Στήριξη από πάνω με βάση
2: Στήριξη από κάτω με βάση.
3: Πλαϊνή στήριξη με βάση.
5: Στήριξη από πάνω με κρίκους
Το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς και τα καλώδια σύνδεσης με
τερματικές συσκευές πρέπει να οδηγηθούν σε εσωτερικό χώρο. Εάν με το
τελείωμα του ευκάμπτου σωλήνα (flex) δεν έχουμε είσοδο σε εσωτερικό χώρο
τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυτίο συνδέσεων (μπουάτ) εξωτερικού
χώρου για την προέκταση των καλωδίων και του ευκάμπτου σωλήνα. Πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή εισροής νερού στον εύκαμπτο
σωλήνα διότι μπορεί να καταλήξει στο εσωτερικό της επιγραφής (το τελείωμα
του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να έχει φορά προς τα κάτω). Σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται η απ' ευθείας έκθεση των καλωδίων σε βροχή και
ήλιο.
Στις περιπτώσεις τοποθέτησης σε πυλώνα και μόνο εφόσον η κατασκευή του
είναι στεγανή μπορεί να γίνει σε αυτόν οπή ανάλογης διαμέτρου ώστε να
χωρά ο εύκαμπτος σωλήνας και οι συνδέσεις να γίνουν στη βάση του
πυλώνα, όπου επίσης στη γραμμή τροφοδοσίας παρεμβάλλεται αυτόματη
ασφάλεια 6 Α στη Φάση του ρεύματος.
Το θερμόμετρο πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που έχει πάντα σκιά
ειδάλλως τις ώρες που το χτυπά ο ήλιος θα δείχνει θερμοκρασία μεγαλύτερη
από την κανονική. Το καλώδιο του πληκτρολογίου δεν είναι για καθημερινή
χρήση και προορίζεται μονό για το SETUP της πινακίδας, για αυτό το λόγο
πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο προσβάσιμο και προστατευμένο
(εσωτερικός χώρος ή κυτίο συνδέσεων ή εσωτερικό πυλώνα με πρόσβαση
από τη βάση του). Ο αντάπτορας σύνδεσης με το πληκτρολόγιο πρέπει να
αφαιρείται από το καλώδιο και να τοποθετείται μόνο όταν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί πληκτρολόγιο. Το καλώδιο τις σειριακής επικοινωνίας πρέπει
να φτάσει και να συνδεθεί με τον Η/Υ, σε περίπτωση που η απόσταση είναι
μεγάλη και δεν φτάνει η προέκταση πρέπει να γίνει με καλώδιο σειριακής
επικοινωνίας D9 του εμπορίου.
σελ.5
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Για να προγραμματίσουμε την επιγραφή με πληκτρολόγιο PS2, αρχικά
συνδέουμε το πληκτρολόγιο στην υποδοχή πληκτρολογίου της επιγραφής.
Για να εισέλθουμε σε περιβάλλον προγραμματισμού πατάμε το
πλήκτρο ESC. Η επιγραφή εισέρχεται σε περιβάλλον προγραμματισμού μόλις
φύγει η σελίδα που εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Δεν ξαναπατάμε το πλήκτρο
ESC παρά μόνο αν συνεχιστεί η κανονική λειτουργία με την εμφάνιση της
επόμενης σελίδας. Μόλις εισέλθουμε σε περιβάλλον προγραμματισμού στο
πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται η πρώτη σελίδα που υπάρχει στη μνήμη της
(την πρώτη φορά) ή η σελίδα που διορθώσαμε ή εισάγαμε τελευταία. Στον
πρώτο χαρακτήρα, αναβοσβήνει ο κέρσορας
(δεύτερη σειρά pixel του
χαρακτήρα από κάτω) και η πινακίδα είναι έτοιμη για εισαγωγή ή διόρθωση
κειμένου.
Η επιγραφή επιστρέφει σε κανονική λειτουργία με το πλήκτρο ESC.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη της πινακίδας αυτόματα με την
εισαγωγή κάθε χαρακτήρα. Έτσι δεν απαιτείται η χρήση κάποιου είδους
χειροκίνητης αποθήκευσης πριν αλλάξουμε σελίδα ή πριν πατήσουμε ESC.
Κατά την εισαγωγή κειμένου είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες των πλήκτρων
DELETE, BACKSPACE, HOME, END, ENTER και η μετακίνηση στο κείμενο
με τα βέλη αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. Επίσης είναι δυνατή η αναστροφή
από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα, για ένα χαρακτήρα με τη χρήση του
SHIFT.
Για τις διπλές πληκτρολογήσεις με τα πλήκτρα SHIFT, ALT και
CONTROL δεν απαιτείται ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων αλλά διαδοχικό
πάτημα πρώτα του πλήκτρου SHIFT, ALT ή CONTROL και μετά του δεύτερου
πλήκτρου. Μόλις πατήσουμε ένα από τα πλήκτρα SHIFT, ALT ή CONTROL
και ώσπου να πατήσουμε το επόμενο πλήκτρο ο κέρσορας καλύπτει
ολόκληρο τον χαρακτήρα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
INSERT
Κατά την πρώτη εισαγωγή στον προγραμματισμό
το κείμενο εισάγεται με αντικατάσταση (REPLACE
MODE). Αν πατήσουμε το πλήκτρο INSERT
εισερχόμαστε σε παρεμβολή (INSERT MODE). H
ιδιότητα αυτή διατηρείται έως ότου ξαναπατήσουμε
το πλήκτρο INSERT. Σε INSERT MODE ο
κέρσορας καλύπτει και την πέμπτη σειρά από
κάτω, pixel του χαρακτήρα.
CAPSLOCK
Κατά την πρώτη εισαγωγή στον προγραμματισμό η
εισαγωγή κειμένου γίνεται με κεφαλαία. Με το
CAPSLOCK αλλάζουμε την εισαγωγή σε πεζούς
χαρακτήρες. Η ιδιότητα αυτή διατηρείται έως ότου
ξαναπατήσουμε το CAPSLOCK. Όταν εισάγουμε με
πεζούς χαρακτήρες ο κέρσορας καλύπτει και την
σελ.6
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
έκτη σειρά από κάτω, pixel του χαρακτήρα.
PGUP - PGDN
Εμφάνιση επόμενης
- προηγούμενης σελίδας. Η
αλλαγή των σελίδων γίνεται κυκλικά δηλαδή με το
PGUP από την τελευταία σελίδα πηγαίνουμε
αυτόματα στην πρώτη και αντίστοιχα από την πρώτη
σελίδα με PGDN αυτόματα στην τελευταία.
ALT+1
Εισαγωγή κειμένου με Λατινικούς χαρακτήρες.
ALT+2
Εισαγωγή κειμένου με Ελληνικούς χαρακτήρες. Ο
κέρσορας καλύπτει και την τρίτη σειρά από κάτω
pixel του χαρακτήρα.
ALT+4
Επιλογή γραμματοσειράς 7 x 5 pixel για όλη τη
σελίδα όπου βρίσκεται ο κέρσορας.
ALT+5
Επιλογή γραμματοσειράς 7 x 7 pixel για όλη τη
σελίδα όπου βρίσκεται ο κέρσορας.
ALT+6
ALT+7
Επιλογή γραμματοσειράς 7 x 10 pixel για όλη τη
σελίδα όπου βρίσκεται ο κέρσορας.
ALT+8
Η σελίδα που βρίσκεται ο κέρσορας αναβοσβήνει
(BLINK). Η ακύρωση του χαρακτηριστικού γίνεται με
την ίδια εντολή.
ALT+Y
Άναμμα των περιμετρικών πράσινων LED
ALT+N
Σβήσιμο των περιμετρικών πράσινων LED
CONTROL+C
Αντιγραφή σελίδας.
CONTROL+V
Επικόλληση σελίδας.
CONTROL+L
Αντιγραφή σειράς.
CONTROL+P
Επικόλληση σειράς.
F1
Οδηγός ρύθμισης ημερομηνίας
- ώρας και
συντελεστή διόρθωσης θερμοκρασίας πινακίδας. Η
ρύθμιση γίνεται σε επτά πεδία
(ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,
ΜΕΡΑ,
ΩΡΑ,
ΛΕΠΤΑ,
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) στα οποία η μετάβαση γίνεται με
τα βέλη αριστερά - δεξιά ή με το ENTER. Η ρύθμιση
των πεδίων γίνεται με τα βέλη πάνω - κάτω. H
έξοδος από τα πεδία ρύθμισης γίνεται με το F1.
F2
Περιεχόμενο
σελίδας
κείμενο.
Είναι
η
προκαθορισμένη ρύθμιση οπότε δεν χρειάζεται να
πατάμε το F2 όταν δημιουργούμε μια νέα σελίδα.
σελ.7
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
F3
Περιεχόμενο της σελίδας ημερομηνία.
F4
Περιεχόμενο της σελίδας ώρα.
F5
Περιεχόμενο της σελίδας θερμοκρασία
F6
Επιλογή έναρξης εκτέλεσης μόλις πατήσουμε ESC
από την προηγούμενη σελίδα σε σχέση με αυτή
που βρισκόμαστε ώστε να εξετάσουμε τη
λειτουργία των εφφέ εισόδου και εξόδου της
σελίδας που μόλις εισάγαμε ή διορθώσαμε.
F7
Οδηγός επιλογής και ρύθμισης των εφφέ εισόδου
και εξόδου της σελίδας, του χρόνου παραμονής της
σελίδας και της ταχύτητας των εφφέ εισόδου και
εξόδου. Η ρύθμιση γίνεται σε τέσσερα πεδία
(ΕΙΣΟΔΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ) η
μετάβαση στα οποία γίνεται με τα βέλη αριστερά -
δεξιά ή με το ENTER. Η ρύθμιση των πεδίων γίνεται
με τα βέλη πάνω - κάτω. H έξοδος από τα πεδία
ρύθμισης γίνεται με το F7.
Τα διαθέσιμα εφφέ εισόδου περιγράφονται
στον παρακάτω πίνακα. Αν επιλέξουμε αυτόματο
εφφέ εισόδου (ΑΥ), η εμφάνιση της σελίδας, μαζί με
τις υπόλοιπες σελίδες που έχουν αυτόματο εφφέ
εισόδου ακολουθεί με αύξουσα σειρά τον πίνακα
των εφφέ.
Τα εφφέ εξόδου είναι τα ίδια με τα εφφέ εισόδου
αλλά αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα φύγει η
σελίδα που εμφανίζεται και θα αντικατασταθεί από
το κενό. Έχουμε ωστόσο δυνατότητα να επιλέξουμε
να μην έχουμε εφφέ εξόδου (επιλογή 0) οπότε η
επόμενη σελίδα θα αντικαθιστά απ’ ευθείας στην
πινακίδα την τρέχουσα κάνοντας πιο γρήγορη την
εναλλαγή.
Ο χρόνος παραμονής είναι σε δευτερόλεπτα.
Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει ο συντελεστής ταχύτητας
τόσο η ταχύτητα του εφφέ μειώνεται.
Η προκαθορισμένη ρύθμιση για τα παραπάνω πεδία
όταν δημιουργούμε νέα σελίδα είναι:
ΕΙΣΟΔ: ΑΥ, ΧΡΟΝ: 1, ΕΞΟΔ: 0, ΤΑΧΥΤ:3
σελ.8
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΦΕ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
Απλή εμφάνιση
2
Κύλιση προς τα αριστερά
3
Κύλιση προς τα δεξιά
4
Γέμισμα προς τα αριστερά
5
Γέμισμα προς τα δεξιά
6
Γέμισμα προς τα κάτω
7
Γέμισμα προς τα πάνω
8
9
10
Εφφέ χιονιού
11
Κύλιση προς τα κάτω
12
Κύλιση προς τα πάνω
13
Κύλιση προς τα αριστερά με παραμόρφωση
14
Κομματιαστή κύλιση προς τα κάτω
15
16
17
F8
Oδηγός παραμέτρων εγκατάστασης
(φωτεινότητας, ταχύτητας
επικοινωνίας και διεύθυνσης). Η
μετάβασης από πεδίο σε πεδίο
γίνεται με τα βέλη αριστερά - δεξιά
ή με το ENTER και η ρύθμιση με τα
βέλη πάνω - κάτω. Η έξοδος από τον
οδηγό γίνεται με το F8.
INTEN: AY Αυτόματη μείωση
φωτεινότητας τη νύχτα
0 Μέγιστη φωτεινότητα πάντα
... 7 Ελάχιστη φωτεινότητα
BAUD: Ταχύτητα επικοινωνίας
σειριακής θύρας
0:1200
1:2400
2:4800
3:9600
ADDR: Διεύθυνση πινακίδας.
F9
Δημιουργία κυλιόμενου κειμένου. Για
να δημιουργήσουμε κυλιόμενο κείμενο
εισάγουμε το κείμενο σε διαδοχικές
σελίδες και σε κάθε σελίδα πατάμε μια
φορά το πλήκτρο F9.
σελ.9
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
F10
Δημιουργία νέας επόμενης σελίδας και
μετάβαση επεξεργασίας σε αυτή.
F11
Παρεμβολή σελίδας (INSERT PAGE).
F12
Διαγραφή σελίδας (DELETE PAGE).
Όταν υπάρχει μια τελευταία σελίδα,
με το F12
καθαρίζουμε το
περιεχόμενό της.
CTRL + 1
Εισαγωγή της λέξης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ σε
γραφική μορφή (η λέξη ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
αποτελείται από 9 χαρακτήρες και με
κανονική πληκτρολόγηση δεν χωρά
ολόκληρη στο πλαίσιο κειμένου σε
επιγραφή 1 x 8)
σελ.10
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣΝΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ Η/Υ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η επιγραφή συνοδεύεται από CD
εγκατάστασης του προγράμματος ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος
είναι να υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα σειριακής
επικοινωνίας στην οποία συνδέεται η γραμμή σειριακού προγραμματισμού της
ηλεκτρονικής επιγραφής. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να έχει
λειτουργικό σύστημα Windows 98, 2000, Me, ή Xp και ελεύθερη μνήμη στο
σκληρό δίσκο 5 Mbytes. Για την κανονική λειτουργία του προγράμματος
συνίσταται να μην αλλάξει η διαδρομή των καταλόγων και των ονομάτων τους
που δημιουργεί το πρόγραμμα.
5.1 Εγκατάσταση προγράμματος.
Αρχικά θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό
κλικ στο “SETUP.EXE” το οποίο βρίσκεται στον φάκελο “VMS Νew” του CD.
Κατά την εγκατάσταση κάποια στιγμή ζητείται κωδικός εγκατάστασης. Ο
κωδικός αυτός βρίσκεται στο αρχείο κειμένου με το όνομα “serial.txt” στον ίδιο
κατάλογο με το setup.
Όταν τελειώσει η εγκατάσταση στην επιφάνεια
εργασίας του Η/Υ θα εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο (εικόνα 4.1).
Εικόνα:4.1 Εικονίδιο του προγράμματος.
Για να “ανοίξουμε” το πρόγραμμα κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο που
δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας. Αρχικά εμφανίζεται το πλαίσιο
επιλογής και ρύθμισης πινακίδας (εικ. 4.2).
5.2 Δήλωση των παραμέτρων της πινακίδας
Το επόμενο βήμα είναι να ορίσουμε στο πρόγραμμα τις παραμέτρους
λειτουργίας και επικοινωνίας του ηλεκτρονικής επιγραφής.
σελ.11
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
Εικόνα:4.2 οδήγηση πινακίδας
Πατώντας το κουμπί που γράφει “Νέα” ορίζουμε μια νέα πινακίδα καθώς και
Εικονα:4.3 Ορισμός παραμέτρων πινακίδας
τις παραμέτρους τις όπως φαίνεται στην εικόνα 4.3.
σελ.12
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
Με το κουμπί “Αλλαγή” μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους μιας
πινακίδας που έχουμε ορίσει ήδη ενώ με το κουμπί “Διαγραφή” διαγράφουμε
μια πινακίδα με τις ρυθμίσεις που αυτή περιείχε. Οι ρυθμίσεις του πίνακα για
λειτουργία με επιγραφή 1x8 είναι:
Όνομα Πινακίδας
Γράφουμε κάποιο όνομα της προτίμησής μας.
Χαρακτήρες/Γραμμή
8
Γραμμές
1
Συνδυασμός
Όλες μαζί
Μνήμη
16 Kb + 16 Kb
Τρόπος Σύνδεσης
RS-232
Σειριακή Θύρα
Tο όνομα θύρας του Η/Υ στην οποία συνδέεται η
πινακίδα συνήθως COM1.
Δεδομένα/Sec
9600.
Αριθμός Δεδομένων
8
Ισοτιμία
none
Stop Bits
1
Έλεγχος ροής
none
Διεύθυνση
0
Τηλέφωνο
Με το πλήκτρο “Εντάξει” επιβεβαιώνουμε την ορθότητα των παραμέτρων που
έχουμε εισάγει και επιστρέφουμε στη φόρμα επιλογής και ρύθμισης πινακίδας.
Με το μπουτόν άνοιγμα εισερχόμαστε στο πρόγραμμα διαχείρισης της
πινακίδας.
5.3 Πρόγραμμα διαχείρισης
Εφόσον οι παράμετροι επικοινωνίας και μεγέθους έχουν οριστεί, την επόμενη
φορά εισερχόμαστε με το μπουτόν άνοιγμα, απ' ευθείας στο πρόγραμμα
διαχείρισης. Στο κέντρο του προγράμματος διαχείρισης (εικόνα 4.4) υπάρχει
το πλαίσιο κειμένου όπου μπορούμε να γράψουμε το κείμενο το οποίο θα
εμφανίζεται στην πινακίδα. Μπορούμε να γράψουμε νέα μηνύματα, να
αποθηκεύσουμε με νέο όνομα αρχείου, να ανοίξουμε ένα αρχείο που έχουμε
αποθηκεύσει προηγουμένως, να κάνουμε διορθώσεις και τέλος να στείλουμε
νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική επιγραφή. Μέσω της περιγραφής του κάθε
σελ.13
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
μπουτόν που ακολουθεί εξηγείται και ο τρόπος λειτουργίας του
προγράμματος.
Εικόνα:4.4: Επιφάνεια προγράμματος διαχείρισης.
Επεξήγηση εικονιδίων χρήσης του προγράμματος διαχείρισης
Καθάρισμα όλων των μηνυμάτων που εμφανίζονται στην
επιφάνεια διαχείρισης με σκοπό τη δημιουργία νέων.
Άνοιγμα προς επεξεργασία αρχείου το οποίο δημιουργήθηκε και
αποθηκεύτηκε προηγουμένως.
Αποθήκευση αρχείου.
Αποθήκευση αρχείου με νέο όνομα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα
εφόσον ανοίξουμε κάποιο αρχείο και κάνουμε κάποιες αλλαγές σε
αυτό να το σώσουμε με νέο όνομα.
Αντιγραφή σελίδας με τα περιεχόμενα και τις ρυθμίσεις των εφέ.
Τοποθετούμε τον κέρσορα στην σελίδα που θέλουμε να
αντιγράψουμε (χωρίς να μαρκάρουμε το κείμενο) και με αυτό το
μπουτόν τα αντιγράφουμε στη μνήμη με σκοπό να τα
επικολλήσουμε σε μια νέα σελίδα με το μπουτόν “επικόλληση
σελίδας” μαζί με τις ρυθμίσεις των εφέ της.
σελ.14
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
Επικόλληση σελίδας με τα περιεχόμενα και τις ρυθμίσεις των εφέ.
Τοποθετούμε τον κέρσορα στην σελίδα όπου θέλουμε να
αντιγράψουμε τα περιεχόμενα της μνήμης από την αντιγραφή
σελίδας και με το μπουτόν “επικόλληση σελίδας” τα περιεχόμενα
γράφονται στο παράθυρο. Η επικόλληση των περιεχομένων της
μνήμης μπορεί να εκτελεστεί πολλές φορές σε διαφορετικές
σελίδες.
Δημιουργία νέας σελίδας κειμένου. Αν ο κέρσορας βρίσκεται στην
τελευταία σελίδα δημιουργείται νέα επόμενη σελίδα και ο κέρσορας
πηγαίνει σε αυτή. Αν βρίσκεται σε προηγούμενη από την τελευταία
γίνεται παρεμβολή σελίδας δηλαδή δημιουργείται μια νέα άδεια
σελίδα στη θέση του κέρσορα και όλες οι επόμενες σελίδες
μετατοπίζονται προς τα πάνω κατά μια θέση.
Αφαίρεση σελίδας κειμένου με τα περιεχόμενά της. Η σελίδα που
αφαιρείται είναι αυτή στην οποία βρίσκεται ο κέρσορας και ο
αριθμός των σελίδων μειώνεται κατά μία.
Με αυτό το πλήκτρο εισερχόμαστε στον οδηγό του τρόπου
εμφάνισης των σελίδων κειμένου (εφέ). Ο οδηγός περιλαμβάνει
τέσσερις πίνακες: εφέ εμφάνισης , εφέ εξαφάνισης , ιδιότητες εφφέ
και χρονοπρογραμματισμός (ακόμα ανενεργό).
Η προκαθορισμένη επιλογή για τα εφέ εμφάνισης είναι αυτόματο
που σημαίνει ότι αυτή η σελίδα μαζί με όσες ακόμα έχουν εφφέ
εμφάνισης ΑΥΤΟΜΑΤΟ, εμφανίζονται με διαδοχικά εφφέ από τον
πίνακα των εφέ εμφάνισης.
Το εφέ εξαφάνισης αφορά τον τρόπο με τον οποίο εξαφανίζεται η
σελίδα για να ακολουθήσει η εμφάνιση της επόμενης. Αν
επιλέξουμε εφέ εξαφάνισης
“ΧΩΡΙΣ ΕΦΦΕ”, η σελίδα
αντικαθίσταται από την επόμενη με το εφέ της επόμενης
εξαφανίζοντας έτσι το κενό διάστημα μεταξύ των σελίδων.
Στις ιδιότητες εφέ επιλέγουμε τον χρόνο που θα μείνει ακίνητη μια
σελίδα σε δευτερόλεπτα και την ταχύτητα του εφέ (όσο πιο μικρός
είναι ο συντελεστής ταχύτητας τόσο πιο γρήγορα εκτελείται το εφέ.
Για να επιβεβαιώσουμε τις ρυθμίσεις μας πατάμε το μπουτόν
“Εντάξει”.
Επιλογή γραμματοσειράς μεγέθους 7 x 5 pixel. Με χρήση αυτής
της γραμματοσειράς το πλαίσιο κειμένου χωρά οκτώ χαρακτήρες.
Επιλογή γραμματοσειράς μεγέθους 7 x 7 pixel. Με χρήση αυτής
της γραμματοσειράς το πλαίσιο κειμένου χωρά έξι χαρακτήρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ η επιλογή γραμματοσειράς πρέπει να γίνεται πριν από
την εισαγωγή κειμένου.
Επιλογή γραμματοσειράς μεγέθους 7 x 10 pixel. Με χρήση αυτής
της γραμματοσειράς το πλαίσιο κειμένου χωρά τέσσερις
χαρακτήρες. ΠΡΟΣΟΧΗ η επιλογή γραμματοσειράς πρέπει να
γίνεται πριν από την εισαγωγή κειμένου.
σελ.15
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
BLINK. Με αυτό το μπουτόν τo περιεχόμενο αυτής της σελίδας
αναβοσβήνει.
Στοίχιση του κειμένου της σελίδας αριστερά.
Στοίχιση του κειμένου της σελίδας στο κέντρο.
Στοίχιση του κειμένου της σελίδας δεξιά.
Εισαγωγή κειμένου. Είναι η προκαθορισμένη επιλογή άρα δεν
χρειάζεται η χρήση του, παρά μόνο αν θέλουμε να επαναφέρουμε
κάποια σελίδα που εμφανίζει ώρα θερμοκρασία ή ημερομηνία σε
κείμενο.
Εμφάνιση ημερομηνίας στην σελίδα που βρίσκεται ο κέρσορας. Η
ημερομηνία που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου είναι η
ημερομηνία εισαγωγής της εντολής. Δεν αντιστοιχεί στην
ημερομηνία που θα δείχνει η ηλεκτρονική επιγραφή και που θα
είναι η πραγματική.
Εμφάνιση ώρας στην σελίδα που βρίσκεται ο κέρσορας. Η ώρα
που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου είναι η ώρα του συστήματος
τη στιγμή που εισάγαμε την εντολή. Δεν αντιστοιχεί στην ώρα που
θα δείχνει η ηλεκτρονική επιγραφή και που θα είναι η πραγματική.
Εμφάνιση θερμοκρασίας στην σελίδα που βρίσκεται ο κέρσορας.
Στο πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται η θερμοκρασία 25ο C η οποία
δεν αντιστοιχεί σε κάποια τιμή μέτρησης, απλώς δείχνει τον τρόπο
που εμφανίζεται η θερμοκρασία.
Περιγραφή γραμμής εργασιών προγράμματος διαχείρισης
Στην πάνω γραμμή της φόρμας του προγράμματος διαχείρισης υπάρχει μια
γραμμή εργασιών με τα πεδία “Αρχεία”, “Επεξεργασία”, “Οδηγός πινακίδας”,
“Αποστολή”, “Βοήθεια”. Τα πεδία “Αρχεία” και “Επεξεργασία” παραπέμπουν
σε εργασίες που έχουν αντίστοιχα μπουτόν - εικονίδια χρήσης και η
λειτουργία τους έχει περιγραφεί παραπάνω.
Με το μπουτόν “Οδηγός πινακίδας” βγαίνουμε από το πρόγραμμα διαχείρισης
και επιστρέφουμε στο πλαίσιο επιλογής και ρύθμισης πινακίδας.
σελ.16
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
Με το μπουτόν “Αποστολή” τα δεδομένα μεταδίδονται στην επιγραφή. Μόλις
ξεκινήσει η μετάδοση εμφανίζεται το μήνυμα “Η σύνδεση με την πινακίδα
έγινε” και η επιγραφή σβήνει ώστε να απασχολήσει τους πόρους της στην
ολοκλήρωση της επικοινωνίας. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία εμφανίζεται
το μήνυμα “Η αποστολή σελίδων ολοκληρώθηκε με επιτυχία” και η επιγραφή
επανέρχεται σε κανονική λειτουργία εμφανίζοντας τα νέα δεδομένα.
Αν η σύνδεση της επιγραφής με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι σωστή
μετά από λίγο χρόνο εμφανίζεται το μήνυμα “Η επικοινωνία με την πινακίδα
είναι αδύνατη. Παρακαλώ ελέγξτε τις συνδέσεις.”
ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν ξεκινήσουμε την αποστολή σελίδων πρέπει πάντα να
αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας σε αρχείο.
5.4 Δημιουργία κυλιόμενου κειμένου
Για να δημιουργήσουμε κυλιόμενο κείμενο, εισάγουμε το κείμενο που θέλουμε
σε διαδοχικά παράθυρα κειμένου δίνοντας μεγάλη προσοχή στα απαραίτητα
διαστήματα και στη συνέχεια σε κάθε σελίδα με τον οδηγό εμφάνισης
επιλέγουμε εφέ εμφάνισης “κύλιση σελίδας προς τα αριστερά”, εφέ εξαφάνισης
“χωρίς εφέ”, χρόνο παραμονής “0” και ταχύτητα την ταχύτητα που θέλουμε. Για
καλύτερη εμφάνιση η τελευταία σελίδα πριν από το κυλιόμενο κείμενο πρέπει
να έχει κάποιο εφέ εξαφάνισης (έστω αυτόματο) και η τελευταία σελίδα του
κυλιόμενου κειμένου να έχει εφέ εξαφάνισης το
“κύλιση σελίδας προς τα
αριστερά”.
σελ.17
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
5.5 Εντολές μέσω γραμμής κειμένου
Μέσω του πλαισίου κειμένου έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε εντολές που
αφορούν διάφορες λειτουργίες της ηλεκτρονικής επιγραφής. Οι εντολές αυτές
γράφονται σε ξεχωριστή η κάθε μια σελίδα και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι
ξεκινούν με τον χαρακτήρα $. Με άλλα λόγια όταν μια σελίδα ξεκινά με $ η
ηλεκτρονική επιγραφή αντιλαμβάνεται ότι αυτό που ακολουθεί δεν θα
εμφανιστεί αλλά είναι εντολή. Οι εντολές περιγράφονται λεπτομερώς στον
παρακάτω πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ οι εντολές γράφονται μόνο με κεφαλαία
Αγγλικά.
$ΤΕ+1
Διόρθωση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό προς τα
πάνω ή προς τα κάτω (-1). Δέχεται ως αριθμητικό
συντελεστή από -9 ως +9 και ενεργεί ανάλογα.
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν είναι εντολή που πρέπει να αποθηκευτεί
γιατί αν την ξαναστείλουμε με την επόμενη αποστολή θα
ξαναενεργήσει με αρνητικό πιθανώς αποτέλεσμα.
$ΙΝ0
Ρύθμιση της φωτεινότητας της πινακίδας. Με συντελεστή
0 η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη
φωτεινότητα του περιβάλλοντος, από 100% τη μέρα ως
50% τη νύχτα. Με συντελεστή 1 η φωτεινότητα είναι
μέγιστη πάντα, με συντελεστή 8 η φωτεινότητα είναι
περίπου 15% πάντα και για όλες τις τιμές του συντελεστή
από 2 ως 7 αντίστοιχα η φωτεινότητα λαμβάνει ανάλογες
τιμές υποδιαίρεσης.
$FAR0
Εισαγωγή της λέξης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ σε γραφική μορφή για
πινακίδα 1x8 (η λέξη ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ αποτελείται από 9
χαρακτήρες και με κανονική πληκτρολόγηση δεν χωρά
ολόκληρη στο πλαίσιο κειμένου)
σελ.18
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ
6. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι ηλεκτρονικές επιγραφές της σειράς KR4 διαθέτουν
σήμανση CE και έχουν ελεγχθεί ως προς:
-
Την ασφάλεια χαμηλής τάσης (LVD)
Την Στεγανότητα (IP-53)
Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
7.ΕΓΓΥΗΣΗ
H ηλεκτρονική επιγραφή διαθέτει εγγύηση δύο (2) ετών από την
ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία αγοράς αποδεικνύεται από την
ημερομηνία του παραστατικού παράδοσης της επιγραφής από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η εγγύηση αφορά την αποκατάσταση
οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος της ηλεκτρονικής επιγραφής που
δημιουργήθηκε εν μέσω κανονικής χρήσης.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από
βανδαλισμούς, πτώσεις αντικειμένων πάνω της, πυρκαγιά, πτώση κεραυνών,
κακή τοποθέτηση. Η εγγύηση επίσης δεν περιλαμβάνει βλάβες στα καλώδια
σύνδεσης και θερμομέτρου που προέρχονται από κακή χρήση ή μη σύμφωνη
με τις οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου (κομμένα καλώδια ή ξεραμένα από τον
ήλιο ή με άλατα από τη βροχή στους αντάπτορες).
Η επισκευή της ηλεκτρονικής επιγραφής γίνεται στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας μας. Τα έξοδα αποκαθήλωσης μεταφοράς και επανεγκατάστασης δεν
περιλαμβάνονται στην εγγύηση.
σελ.19